Workshop Begeleiden Intervisie

WORKSHOP BEGELEIDEN INTERVISIE

Doel
Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat zelfstandig een intervisiebijeenkomst te begeleiden.

De deelnemers kunnen:

  • verschillende intervisiemethodieken toepassen
  • het gesprek in goede banen leiden
  • de veiligheid binnen de groep waarborgen
  • de vertrouwelijkheid bewaken
  • adequate (methodische) interventies plegen
  • het leerproces van de groep en van de individuele deelnemers bevorderen.

Doelgroep
P&O adviseurs, consultants, leidinggevenden

Duur
2 dagen (met enkele weken ertussen).

Groep
6 – 12 deelnemers

Kosten
500,- euro per persoon (exclusief BTW, inclusief een intervisiewerkboek).