Participatiesamenleving

PARTICIPATIESAMENLEVING

Hoe zorg je voor draagvlak voor plannen van gemeente of provincie? Hoe maak je een door de inwoners gedragen plan van aanpak voor het nieuwe park in de wijk? Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk inwoners hun woning isoleren of van een groen dak voorzien? Welke rol kies je hierbij als gemeente of provincie?

BuroCocon ondersteunt en begeleidt gemeenten en provincies om burgerparticipatie te vergroten en hun eigen rol (overheidsparticipatie) te optimaliseren.

In de gemeente Leiden heeft Michiel GroenedakenLeiden geïnitieerd, waarmee inwoners worden ‘ontzorgd’ bij de aanvraag van gemeentelijke subsidie en bij de aanleg van een groen dak (sedumdak).

Zie ook ondernemersparticipatie