Insight Discovery

INSIGHTS DISCOVERY

Insights Discovery® geeft met behulp van vier kleuren snel inzicht in de persoonlijke en interpersoonlijke dynamiek. Met behulp van een vragenlijst die in circa 20 minuten via het internet wordt ingevuld, wordt een persoonlijk profiel opgesteld. Het Insights profiel stimuleert bewustwording van kwaliteiten en valkuilen en van de manier waarop we bij anderen overkomen.
Insights Discovery wordt ondermeer gebruikt bij coaching en persoonlijke ontwikkeling, teameffectiviteit, leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering.

Het Insights Discovery profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste:

  • Een beschrijvende tekst over de persoonlijke stijl van de deelnemer.
  • Sterke en zwakke punten van de betrokkenen.
  • De unieke combinatie van talenten en kwaliteiten die de deelnemer inbrengt in een team.
  • Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Suggesties voor effectieve communicatie.
  • Een deel over de managementstijl van de deelnemer.
  • Een diagram met daarin aangegeven de positie van de deelnemer in het ‘Insights-wiel’.

Voorbeeld van een profiel (PDF) voorbeeld_profiel

Licensed Practitioner Insights Discovery                     

Michiel Janssen is sinds 2004 geaccrediteerd voor Insights Discovery en heeft ruime ervaring met het toepassen van persoonlijkheidsmodellen, het geven van Insights workshops en het inbedden van Insights in de gewenste verandering van team of organisatie.

Meer informatie over Insights Discovery
Iedere persoon in elke organisatie is uniek. Iedereen heeft verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Niet zelden staan deze verschillen effectieve samenwerking in de weg, terwijl ze in feite een grote potentiële kracht vormen. Het Insights Discovery  profiel leert ons om de verschillen te begrijpen. Meer begrijpen van onszelf, van anderen en hoe we de verschillen kunnen gebruiken om onze relatie en samenwerking te optimaliseren.
De doelstellingen van het gebruik van een Insights Discovery profiel is: het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren, om te zorgen dat je die zo effectief mogelijk kan gebruiken en inzetten. Insights Discovery zorgt bovendien voor een gezamenlijke taal om zaken op een neutrale (niet aanvallende) wijze bespreekbaar te maken.

Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, etcetera. Uitgaande van het werk van Jung ontwikkelde Dr. Jolande Jacobi een systematiek van acht basispersoonlijkheidstypen.

Insights is in de basis een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren) die mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking brengen. Ieder persoon laat in zijn functioneren in meer of mindere mate vier kleuren of ‘energieën’ zien. Hoewel iedereen alle vier kwadranten in meer of mindere mate tot zijn beschikking heeft zullen door persoonlijke voorkeuren bepaalde kleuren meer of minder te zien zijn. Onderstaande figuur brengt de vier kleuren in beeld met een korte beschrijving van de kwaliteiten die bij elk van de ‘energieën’ horen.

Op een goede dag…

Op een slechte dag…

Jung onderscheidt in zijn werk drie psychologische voorkeuren:

De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen: extraversie of introversie.

De manier waarop mensen oordelen en besluiten nemen verschilt. Dit noemde Jung de ‘rationele’ functies. Hier zijn weer twee uitersten: denken en voelen.

Dit zijn functies die dieper in ons innerlijke verborgen zijn en worden gebruikt om informatie tot ons te nemen, de ‘irrationele’ functies. We onderscheiden gewaarworden en intuïtie.

Door alle vier de functies (denken, voelen, gewaarworden en intuïtie) te verbinden met de bewustzijnsinstelling (introversie en extraversie), kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombinaties of ‘hoofdtypen’ identificeren.

Insights Discovery heeft op basis van de theorie van Jung een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer kan worden gemaakt, waarbij ook duidelijk wordt wat de plaats van de deelnemer is op het ‘Insights-wiel’ dat afgeleid is van de acht typen. Bij het werken met een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel (zie onderstaande figuur).

Dit teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek, waarbij uiteraard ook de taakopdracht van het team wordt betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel de kracht van het team goed in beeld kan worden gebracht, maar dat ook de risico’s snel zichtbaar zijn. Dit kan worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking. De kracht van Insights is dat deze teamanalyse diepte krijgt doordat van ieder individueel teamlid meer zicht wordt gegeven op de eigen persoonlijkheidsvoorkeuren.

© The Insights Group Ltd, 2019. All rights reserved