De Leidse Doetank

De Leidse Doetank

De Leidse Doetank was van 2013 tot 2015 een initiatief van betrokken inwoners die er naar streven dat Leidenaren meer invloed krijgen op hun directe omgeving en bereid zijn om daaraan een bijdrage te leveren, zodat de kans op succes van maatschappelijk initiatieven zo groot mogelijk wordt, de gemeente maatschappelijke initiatieven ruimte geeft waar dat mogelijk is en ondersteunt en aanjaagt waar dat nuttig is, en gemeente en politiek inwoners vaker en eerder betrekken bij ontwikkelingen en daarbij aansluiten bij de wensen van de samenleving.

De Leidse Doetank heeft initiatieven (mede) ingezet om de participatiesamenleving  in Leiden daadwerkelijk vorm te geven, zoals Groene Daken LeidenPark Matilo en 100×100.