Onze klanten

ONZE KLANTEN

BuroCocon  werkt voor klanten in (vooral) non-profit: overheid, ngo’s, stichtingen en maatschappelijke instellingen.

Belangrijkste klanten van 2019 (en later):

Politieacademie
Politie
Hoogheemraadschap Leiden
Brandweer (IFV)
Insights Benelux
Nederlands Patiënten Federatie

Vòòr 2019:
UAF (Universitair Asiel Fonds)
Rutgers WPF
en diverse gemeenten en provincies