Not for profit activiteiten

NOT FOR PROFIT

Omdat ik het belangrijk vind om vanuit mijn professionele kracht een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze samenleving voer ik jaarlijks diverse not-for-profit activiteiten en opdrachten uit.

Sinds 2018 zet ik mij in bij GroenLinks Leiden , als schrijver van de duurzaamheidshoofdstuk van het gemeentelijk verkiezingsprogramma en vanaf 2019 als lid van de functioneringscommissie.

In 2018 was ik mede organisator van de Leidse Burgertop, zie https://www.leidsegesprekken.nl/

In de jaren daarvoor:

Initiatiefnemer en mede-uitvoerder de Leidse Doetank Burger Overheid (zie Leidse Doetank) om maatschappelike initiatieven in Leiden een grotere kans op succes te bezorgen.

100×100 voor de gemeente Leiden.

Bijdragen aan serious ambtenaar

Procesbegeleider van de stichting Mooi Matilo t.b.v. het Leidse archeologisch park Matilo (zie http://parkmatilo.nl/)

Ondersteuning van iDoe, het contactpunt voor Leidse vrijwilligers

Teamcoaching voor Leidse scholen m.b.v. Insights Discovery

De afgelopen jaren:

Teamcoaching voor school Rotterdam

Sollicitatietrainingen voor VMBO leerlingen in Amsterdam

Invoering van sollicitatietrainingen en flitsstages in Leiden e.o.

Coaching Nederlandse ondernemers met een microkrediet

Daarnaast reken ik een gereduceerd tarief voor idëele Stichtingen.