Adviseur Michiel Janssen

MICHIEL JANSSEN

Michiel Janssen begeleidt al meer dan 30 jaar tal van reorganisaties en cultuurveranderingen, bij KPN (in binnen- en buitenland), bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 2006 als zelfstandig adviseur bij BuroCocon (non-profit). Daarnaast begeleidt Michiel veranderingen in de samenleving op het gebied van duurzaamheid.
Als ‘veranderkundige’ zorgt hij dat een succesvolle aanpak wordt gekozen en de juiste interventies worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Dus: goed nadenken wat er moet gebeuren en daarna concreet aan de slag. Daarbij hanteert Michiel een inventieve aanpak die zorgt dat mensen met elkaar in gesprek gaan, weerstanden overwonnen worden en er daadwerkelijk verandering in houding en gedrag optreedt.
Michiel begeleidt teams bij verbetering van teamperformance en samenwerking en werkt als personal coach, bij persoonlijke en werkgerelateerde vraagstukken. Gezien zijn ervaring in veranderprocessen werkt hij ook als executive coach voor projectleiders en managers die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van een verandering in de organisatie.

Michiel hanteert een enthousiasmerende en niet bedreigende stijl van adviseren, coachen en trainen, met aandacht voor doel en resultaat. Zijn werkwijze kenmerkt zich door verbinding leggen, vragen stellen, feedback geven, spiegelen, concretiseren, afspraken maken. Anderen beschrijven hem als: evenwichtig, goed luisteren, inspirerend, intuïtief en professioneel.

Werkervaring

Zelfstandig adviseur vanaf 2006
Verbonden aan De Beuk Organisatieadvies (2015)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: initiatie en begeleiding van een groot cultuurveranderproces, begeleiding van reorganisaties
Provincie Noord Holland: waarnemend hoofd Organisatieadvies
KPN (15 jaar): diverse reorganisaties en veranderprocessen in binnen- en buitenland

Gevolgde opleidingen en trainingen

Deep Democracy – level 1, Human Dimension
Dienend Leiderschap, Inge Nuijten
Voice Dialogue, ITP
Byron Katie, The Workmaids
Loopbaacoaching, Eva de Waard
de Baak Leergang Coaching
Systeemdenken, School voor Coaching
Systemische interventies voor conflicten in organisaties, Joep Choy
Train-de-trainer accreditatie Insights Discovery
Accreditatie en Teameffectiviteit Insights Discovery
Leergang Interventiekunde (LIK), Edu Feltmann
Basisopleiding SIOO (postacademische opleiding voor organisatie adviseurs)
Paradoxaal adviseren
Effectief beïnvloeden, Associatie voor Organisatie Ontwikkeling
TU Delft, wiskunde