100×100 PARTICIPATIE EN POLITIEK

100×100 PARTICIPATIE EN POLITIEK

De Leidse Doetank wil graag weten hoe de gemeenteraad omgaat met veranderende verhoudingen tussen overheid, burgers en ondernemers en heeft daarom als correspondent meegedaan aan het project 100×100. Leidse politici zouden zich meer moeten laten zien in de stad en hun partijbelang wat vaker aan de kant zetten om meer in het belang van de burger handelen.

Daarvoor is Michiel Janssen van de Leidse Doetank, net als 50 andere correspondenten in Nederland, de Leidse gemeenteraad vanaf de start in 2014  gaan volgen om te zien hoe de raad omgaat met initiatieven van bewoners uit onze gemeente en of de raad Leidenaren daadwerkelijk betrekt bij ontwikkelingen in de stad.

Het doel was om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de gemeenteraad samenwerkt met maatschappelijke initiatieven en om met vragen gemeenteraadsleden te prikkelen om – nog meer – over het onderwerp na te denken. Belangrijke vragen: Zijn burgers betrokken bij het opstellen van het collegeprogramma? Komen initiatieven van inwoners terug in de plannen van de gemeenteraad en de begroting? Hoe zien raadsleden de veranderende verhoudingen tussen bewoners, ondernemers en de gemeente?

Zomer 2014 vond een voorgesprek plaats in het Leidsch Dagblad (zie artikel LD). In februari 2015 heeft Michiel zijn bevindingen kenbaar gemaakt, zie 100×100-verslag-gemeente-Leiden-Michiel-Janssen
In zowel de Trouw als in het Leidsch Dagblad zijn hierover artikelen verschenen: zie artikel Leidsch Dagblad over Leiden eTrouw-artikel-participatiesamenleving-feb-2015-100×100

De bevindingen van andere gemeenten zijn terug te lezen in het 100×100 magazine: http://issuu.com/voltastraat/docs/100x100_magazine