Home

Veranderen is mensenwerk. Daarom komen veranderingen pas werkelijk tot stand als mensen gemotiveerd zijn, een doel voor ogen hebben en zien dat de verandering iets oplevert. BuroCocon adviseert en begeleidt mensen om gewenste veranderingen in gang te zetten en om zelf in beweging te komen.

BuroCocon is het bureau voor coaching en consultancy van Michiel Janssen, veranderkundige, trainer en coach, met ruimte ervaring in zowel non-profit (overheid en ngo’s) als profit. BuroCocon zet zich vooral in op:

  • begeleiden van veranderprocessen in de samenleving
  • begeleiding van veranderprocessen bij organisaties en teams (veranderingen van cultuur en reorganisaties)
  • teamontwikkeling en –coaching
  • personal coaching & business coaching